© Leheküljel kasutatav materjal on autoriõiguste poolt kaitstud, soovil neid kasutada võtke ühendust eestimaarahvarinne.ee või + 372 55 931 249
Kronolooia on koostanud prof. Rein Ruutsoo, videote levitamisõigus kuulub Eesti Rahvusringhäälingule.